Сучасні методи фінансового планування для бізнесу і приватних осіб з використанням передових можливостей міжнародних фінансових і інвестиційних інструментів

04.04.2016  //  By:   //  Гроші  //  No Comment   //   704 Views

Фінансовий аспект зачіпає практично всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства.
Фінансова грамотність дає можливість громадянам керувати своїм матеріальним благополуччям. І навпаки, відсутність елементарних фінансових знань і навичок обмежує можливості людей щодо прийняття правильних рішень для забезпечення свого добробуту.

На мікрорівні економічні наслідки низької фінансової грамотності населення знаходять прояв у зростанні кількості фінансових зловживань, в накопиченні надлишкової кредитної заборгованості, неефективному розподілі заощаджень.

На макроекономічному рівні низька фінансова грамотність людей стримує розвиток фінансових ринків, підриває довіру до фінансових інститутів і державної політики щодо їх регулювання, обумовлює додаткове навантаження на бюджети усіх рівнів, призводить до зниження темпів економічного зростання.

Неосвіченість і недовіра громадян до фінансових ринків, нерозуміння контрактних відносин, базових основ фінансів також стримують розвиток підприємницької діяльності та малого бізнесу. Сталий розвиток економіки залежить не тільки від впровадження більш ефективних виробничих і фінансових технологій, але і від того, наскільки населення здатне їх використовувати.

Про семінар:

Слухачам буде надана інформація про технології фінансового планування для власників бізнесу і приватних осіб, із застосуванням міжнародних страхових і інвестиційних інструментів:
контрактів страхування життя, контрактів страхування здоров’я, ануїтетів і інвестиційних планів.

Програма :

1. Фінанси у житті суспільства
2. Складові особистих фінансів (час, фінанаси, матеріальні цінності)
3. Врахування фінансових та ситуативниризиків , захист і накопичення
4. Вибір фінансових компаній
5. Особливості роботи програм
6. Про що мовчать агенти, але повинні знати клієнти

About the Author :

Leave a reply