Віртуоз

Пакет страхових програм «Віртуоз» — це унікальна можливість поєднати надійне накопичення та інвестування коштів, стабільне фінансове майбутнє, а також забезпечити всебічний захист Застрахованій особі та її близьким у будь-яких непередбачуваних життєвих ситуаціях.

Переваги:

Вможливість страхування клієнтів у віці від 16 до 65 років;

 І індивідуальний та гнучкий підхід до кожного клієнта;

Р – розширене покриття на випадок смерті у ДТП;

Ттериторія дії договору – весь світ;

Уунікальний продукт на страховому ринку України;

Ооперативність обслуговування та найкращий сервіс;

Ззабезпечення стабільної дохідності та надійного капіталовкладення.

 

Параметри пакету страхових програм Віртуоз:

 

Страхувальник

Фізична особа

Застрахований

Фізична особа від 16 до 65 років. Вік Застрахованої особи на момент закінчення договору не має перевищувати 75 років

Вигодонабувач

Будь-яка особа, призначена Страхувальником та зі згоди Застрахованої особи

Строк дії договору

10, 15, 20, 25, 30 років чи по досягненню віку Застрахованою особою  50, 55, 60, 65, 70, 75 років

Періодичність внесення премій

Щоквартально*, щопіврічно*, щорічно, одноразово, авансом

Валюта страхування

Гривня

Страховий платіж

Мінімальний – 2000 грн.

Гарантований інвестиційний дохід

Ставка гарантованого інвестиційного доходу при розрахунку страхового тарифу — 4% в гривні

 

*Періодичність сплати щоквартально та щопіврічно можна встановити з другої страхової річниці

Програми страхування:

  • Основна програма страхування «Змішане страхування життя з різними рівнями страхових сум»
  • Додаткова програма страхування «Смерть внаслідок нещасного випадку»
  • Додаткова програма страхування «Смерть внаслідок ДТП»
  • Додаткова програма страхування «Інвалідність незалежно від причини IабоII група»
  • Додаткова програма страхування «Захист премії / Звільнення від сплати страхової премії»

 

Увага!!!Додаткова програма страхування «Звільнення від сплати страхової премії» (на випадок I групи інвалідності незалежно від причини) діє на Страхувальника, якщо Страхувальник і Застрахована особа – одна і та сама особа. Якщо Застрахована особа і Страхувальник – різні особи, то на Страхувальника розповсюджується інша додаткова програма страхування – «Захист страхової премії» (на випадок смерті або I групи інвалідності Страхувальника незалежно від причини).

За додатковою програмою «Інвалідність незалежно від причини» (I або II група) максимальна страхова сума складає 80 000 грн.

 

Розмір виплат у випадку страхової події:

 

Дожиття до закінчення строку дії договору страхування

100% страхової сумиза ризиком «Дожиття»;

ДІД на дату закінчення договору

Смерть Застрахованоїособи незалежно від причини

100% страхової сумиза ризиком «Смерть незалежно від причини»;

ДІД, сформований на дату страхової події

Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку

100% страхової сумиза ризиком «Смерть незалежно від причини»;

100% страхової суми за ризиком  «Смерть в результаті НВ»;

ДІД, сформований на дату страхової події

Смерть Застрахованої особи внаслідок ДТП

100% страхової сумиза ризиком «Смерть незалежно від причини»;

100% страхової суми за  ризиком «Смерть внаслідок НВ»;

100% страхової сумиза рииком «Смерть внаслідок ДТП»;

ДІД, сформирований на дату страхової події

ІI група інвалідності Застрахованої особи незалежно від причини

100% страхової суми за ризиком «Інвалідність незалежно від причини», але не більше, ніж  80 000 грн.;

 

Договір страхування продовжуєдіяти

І група інвалідності Застрахованої особи незалежно від причини(ЗастрахованийіСтрахувальник – однаособа)

100% страхової суми за ризиком «Інвалідність незалежно від причини», але не більше, ніж 80 000 грн.;

 

«Звільнення Страхувальника від сплати страхової премії» до закінчення строку дії договору.

 

Договір страхування продовжує діяти

Смерть / І група інвалідності Страхувальника незалежно від причини  (Застрахованнийі Cтрахувальник – різніособи)

Звільнення страхувальника від подальшої сплати страхових премій за програмою «Захист страхової  премії», страхові премії сплачує компанія;

 

Договір продовжує діяти

ДІД – додатковий інвестиційний дохід, який формується за кожним договором страхування і збільшується за рахунок доходу від інвестування грошей клієнтів