Престиж

ПАКЕТ ПРОГРАМ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «ПРЕСТИЖ»

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ СТРАХУВАННЯ У СКЛАДІ ПАКЕТА:
 

ОСНОВНЕ СТРАХУВАННЯ:pzu_rodyna

«Актив» — програма страхування життя, яке передбачає два ризики, : смерть
Застрахованої особи з будь-якої причини в період дії Договору страхування;
дожитие Застрахованої особи до закінчення терміну дії Договору страхування.

ДОДАТКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК:

  • смерті Застрахованої особи в результаті нещасного випадку в період дії Договору страхування;
  • встановлення Застрахованій особі в період дії Договору страхування інвалідності 1, 2, 3-ої групи в результаті нещасного випадку;
  • травматичних ушкоджень і/або функціональних розладів у Застрахованої особи в результаті нещасного випадку в період дії Договору страхування (далі — травма);
  • встановлення Страхувальникові інвалідності 1 або 2 групи з будь-якої причини в період дії Договору страхування, слідством чого стало звільнення Страхувальника від сплати страхових внесків (далі — звільнення від сплати страхових внесків).Застрахована особа і Страхувальник — одна особа!!!СТРАХОВА ПОДІЯ І СТРАХОВА ВИПЛАТА :
№ п/п Страхова подія Страхова виплата*
1 Дожиття до закінчення терміну дії Договору страхування 100% страховой суммы по основному страхованию  + ДІД
2 Смерть в результаті хвороби 100% страхової суми по основному страхуванню + ДІД
3 Смерть в результаті нещасного випадку 1. 100% страхової суми по основному страхуванню + ДІД2. 100% страхової суми за програмою додаткового страхування
4 Встановлення 1 або 2 групи інвалідності в результаті нещасного випадку 1. По інвалідності:- 1 група — 100% страхової суми або
— 2 група — 80% страхової суми
ПЛЮС 2. звільнення від сплати внесків за основною програмою страхування до закінчення терміну встановлення інвалідності або до перегляду групи інвалідності, інший, чим 1 або 2 група (якщо вік Застрахованої особи на момент заповнення Заяви на страхування не перевищує 55 років)
ПЛЮСДоговір страхування продовжує свою дію тільки з основної програми страхування, програми додаткового страхування припиняються
5 Встановлення 3 групи інвалідності в результаті нещасного випадку 1. По інвалідності:3 група — 60% страхової сумиПЛЮС

Договір страхування продовжує свою дію за умови своєчасної оплати чергових страхових внесків за Договором
При перегляді групи інвалідності на 1 або 2 групу можлива: — доплата від 20% до 40% страхової суми;
— звільнення від сплати страхових внесків за основною програмою страхування до закінчення терміну встановлення інвалідності або до перегляду групи інвалідності, інший, чим 1 або 2 група (якщо вік Застрахованої особи на момент заповнення Заяви на страхування не перевищує 55 років)
ПЛЮС

Договір страхування продовжує свою дію тільки з основної програми страхування, програми додаткового страхування припиняються.

6 Встановлення 1 або 2 групи інвалідності по хворобі (якщо вік Страхувальника на момент заповнення Заяви на страхування не перевищує 55 років) 1. звільнення від сплати внесків за основною програмою страхування до закінчення терміну встановлення інвалідності або до перегляду групи інвалідності, інший, чим 1 або 2.
ПЛЮС
Договір страхування продовжує свою дію тільки з основної програми страхування, програми додаткового страхування припиняються.
7 Травматичні ушкодження і/або функціональні розлади в результаті нещасного випадку (травма) 1. По травмі:
Від 1% до 100% страхової суми залежно від міри ушкодження або функціонального розладу організму по кожному страховому випадку, але в сукупності упродовж кожного року страхування не більше 100% страхової суми
ПЛЮС
Виплата по інвалідності, якщо отримана травма привела до встановлення групи інвалідності
ПЛЮС
Договір страхування продовжує свою дію за умови своєчасної оплати чергових страхових внесків за Договором

ПЗУ. Престиж (1)

ПЗУ. Престиж (2)